НЛП Бизнес Коуч

Защо да запишете програма „Бизнес Коуч“:

НЛП Бизнес коучът е професионалист, специализиран в постигането на бързи и устойчиви резултати, основани на адекватна стратегия, водени от споделена визия. НЛП Бизнес коучът работи в непосредствена близост с организацията - клиент, като участва активно в разработването на планове и програми, за постигането на ефикасни решения.

Актуалните видове намеса на НЛП Бизнес коуча, застъпени в тренинга, покриват основно четири аспекта, според специфичните нужди на компанията:

 • Външен коучинг
 • Вътрешен коучинг
 • Коучинг умения за мениджъри
 • Екипен Коучинг

След като завършите Програмата НЛП Бизнес Коуч, ще можете уверено да прилагате основни практически умения за:

-Коучинг:

 • Подкрепа към мениджмънта в дефиниране стратегическите цели в компанията и в управление на плана на действие за тяхното постигане
 • Увеличаване на продуктивността и конкурентоспособността на компанията
 • Управление на процесите за вземане на решения
 • Оптимизиране вътрешната комуникация
 • Решаване на критични ситуации
 • Въвеждане и имплементация на организационни промени
 • Определяне на бъдещи перспективи и премахване на пречки за постигането им

 -НЛП

 • Синхрон между екипни и индивидуални ценности
 • Осъзнатост, Ре дефиниция и синхрон на екипни, междуличностни и индивидуални стратегии
 • Управление на хоризонтални и вертикални поведенчески модели
 • Трансформиране на нагласи
 • Представяне на трансформираща обратна връзка
 • Изграждане и поддържане на екипна кооперативност
 • Внедряване на послания

 Програмата НЛП Бизнес Коуч е необходима на:

 • Хора, които инвестират в себе си
 • Професионалисти, които желаят да практикуват професия Бизнес коуч
 • Коучъри, които разбират, че НЛП е основен инструмент за случване на промяната!
 • Консултанти и Коучъри, които желаят да дадат качество и добавена стойност на своите клиенти!
 • Лидери, Мениджъри и ключови служители развиващи екипи,
 • Мениджъри, желаещи да управляват и развиват дългосрочно своите екипи
 • Лица, управляващи проекти за организационни промени
 • Специалисти Човешки ресурси, отговорни за запазване и развитие на талантите в организацията
 • Предприемачи

Програмата НЛП Бизнес Коуч се базира на многобройни практически упражнения, които ще Ви позволят да усвоите и проверите на място ефикасността на коучинга и неговите приложения.

Цена за пълна сертификационна програма:

5420* лв. с ДДС

* 4650 лв. с ДДС при предварително записване на цялостна програма

Цена на сертификат "НЛП Коуч": $241 с ДДС

Сертификационна програма:

НЛП Практик
Продължителност: 8 дни

НЛП Практик

С Лора Арнаудова
Професионален Коуч
Продължителност: 2 дни

Професионален Коуч

С Лора Арнаудова
Коучинг Практика
Продължителност: 2 дни

Коучинг Практика

С Лора Арнаудова
Вълшебството на публичната изява
Продължителност: 3 дни

Вълшебството на публичната изява

С Лора Арнаудова и Богомил Грозев
НЛП Бизнес Мастър Практик
Продължителност: 8 дни

НЛП Бизнес Мастър Практик

С Лора Арнаудова
Сертификация
Продължителност: 3 дни

Модели от Бизнес и Екипен коучинг и сертификация

С Лора Арнаудова

Запиши програма

Участниците получават сертификат за всеки отделен курс, част от сертификационната програма на БКА

Програмата "НЛП Коуч" от Българска Коучинг Академия е Сертифицирана от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър.

Всеки Коуч успешно преминал през програмата "НЛП Коуч" ще бъде сертифициран от Обществото по НЛП на д-р Ричадр Бандлър и Българска Коучинг Академия. Сертификатът позволява практикуване на професия Коуч по цял свят.