Често задавани въпроси


Колко време продължава коучингът?


Коучинг процесът стартира със среща наречена „intake”. Целта на първата среща е да бъдат дефинирани:
• Целите или зоните на работа
• Продължителността на коучинг партньорството
• Графика на работа
• Финансовите параметри
• Да изгради доверие между коуч и клиент

Продължителността на коучинг партньорството зависи от целите на клиента - краткосрочни или дългосрочни, качествени или количествени и от тяхната комплексност.

За определени типове фокусиран коучинг, 3 до 6 месеца работа с коуч може да се окажат достатъчни. За други типове коучинг, клиентите може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време. Факторите, които влияят върху продължителността са:
• Вид на целите
• Честотата на коучинг срещите
• Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят
• Бюджетите на разположение за коучинг.

При коучингът за Изпълнителни Директори обикновено клиентът продължава коучинг взаимоотношенията 18 месеца, а може и повече, в зависимост от целите и особено в случай на нужда от дългосрочна промяна в компанията, реорганизация и преструктуриране.

Една от целите на коучинг партньорството е да подкрепи клиента да изгради навици да си задава въпроси, да изследва и да е отговорен и ангажиран към набелязаните цели.

Целта на коуча е клиентът да стане независим от него и да се справя сам.

След „intake” , коучът предоставя на клиента структура на партньорството. В зависимост от типа коучиг и спецификата на целите инструментите за постигане на целите са:
• Индивидуален график
• Телефонни/онлайн сесии
• Екипни сесии
• Индивидуален тренинг
• Групов тренинг
• Групов коучинг
Клиента дава своето одобрение