За висши мениджъри и собственици на компании

Екзекутивен коучинг

Защото всеки се нуждае от нещо ново, доказано, различно

КАКВО Е ЕКЗЕКУТИВЕН КОУЧИНГ

Мощен персонализиран подход в извличането и подходящото прилагане на практика на талантите на висшия мениджмънт, за постигане на бърз и траен успех във всички бизнес сфери. Като индивидуален коучинг е насочен е към изпълнителни директори, собственици и мениджъри, желаещи да повишат нивото си на представяне, да синхронизират лични и бизнес цели, ефективно да разрешават конфликти, сплотяват екипи или да изследват нови идеи в контролирана среда. В груповата си форма е безценен инструмент за бордове на директорите на компании, при изработване или промяна на мисия, визия и стратегически цели, управление на корпоративни трансформации, сплотяване на екипа и намиране на обща посока на действие.

ПРЕДИМСТВА НА ЕКЗЕКУТИВНИЯ КОУЧИНГ

Резултатите на нашите клиенти

По-добро себепознание
96%
Повишена продуктивност
87%
Подобрена скорост и прецизност при вземане на решения
91%

Въпроси и отговори

Екзекутивният коуч е квалифициран професионалист, работещ с висши мениджъри и оказващ подкрепа в посока самоосъзнаване, изясняване на цели, постигане на професионално развитие и отключване на потенциала. Той/тя не е консултант или терапевт и обикновено не дава съвети за решаване на проблемите на клиента. Вместо това задава въпроси, за да помогне на мениджъра сам да разреши проблемите си.
Екзекутивният коуч дава конфиденциална подкрепа на клиентите си. Задава въпроси, поставя под съмнение схващания, подпомага изясняването на казуси, предлага различни ресурси и понякога, но само с позволение на клиента, дава съвети. Коучът често помага в разбирането на резултатите от 360-градусова обратна връзка и подпомага клиента в извличане на точна самооценка и в изграждането на план за развитие.

В миналото, компаниите наемаха коучъри, за да работят с „прегорели“ мениджъри. В днешно
време повечето компании наемат екзекутивни коучъри, за да подпомогнат развитието на
потенциала на мениджмънта. За някои ползването на услугите на коуч се превръща в символ на
престиж.


Понякога собствениците на бизнес или изпълнителните директори в компаниите сами си наемат коуч, но най-често такъв е препоръчан от ЧР, като част от програма за развитие. Мениджърът може да е промотиран наскоро (транзиционен коучинг), да се сблъсква с предизвикателства (например във взаимоотношенията с екипа) или да е подготвян за по-висша роля. Разбира се, коучъри все още се наемат за корекция на поведенчески проблеми и междуличностни конфликти.

Въпреки че намесите на коуча варират според случая, типичният коучинг процес включва
поредица от фази, започващи с интейк, оценка, целеполагане. Продължава с изграждане на план
на развитие и регулярна проверка на зпълнението му. Процесът приключва с изпълнението на целите за развитие, най-често в рамките на 6 – 12 месеца.

Разговорите между коуч и клиент са напълно поверителни. Ако коучингът е поръчан от компания, то коучът би могъл да дава само информация за напредъка, но винаги със съгласието на клиента.
Личните факти и детайли са конфиденциални.

Препоръчително е на живо, тъй като голяма част от комуникацията е невербална. Разбира се, част
от сесиите могат да се извършат и онлайн с видео чат.Личните факти и детайли са конфиденциални.

Мениджърите не трябва да наемат коуч, ако:


 • Не вярват, че им е необходим коучинг, не се интересуват от обратна връзка и не искат да
  променят нищо у себе си.

 • Нуждаят се от бизнес съвет или консултация, т.е. от някого, който да разреши бизнес
  проблем вместо тях.

 • Намесата е опит да се спаси кариерата на някого, за когото вече е решено да бъде
  отстранен.

 • Мениджърът използва коучинга като средство просто да прехвърли собствените си
  предизвикателства на някой друг.

ВАШИЯТ КОУЧ

Сертифициран НЛП Коуч Треньор от Обществото по НЛП на Д-р Ричард Бандлър

ЛОРА АРНАУДОВА

CEO и основател на НЛП България и Българска Коучинг Академия, страстен антрополог с петнадесет годишен опит в обучаване, коучинг и консултиране на висши управленски кадри във водещи български и
международни компании.

Бакалавър и Магистър по икономика от престижния Луис Гуидо Карли в Рим
и Магистър по Бизнес администрация от университета Хъл, Лондон.

Специалист по Спираловидни
динамики от института на Наташа Тодорович, сертифициран НЛП Треньор и единствен НЛП Коуч треньор в Източна Европа от Обществото по Невро-лингвистично програмиране на д-р Ричард Бандлър в Орландо, САЩ. Лора е част от асистиращия екип на създателя на НЛП, д-р Бандлър.

Лора Арнаудова
коучинг и тренинг часове
0 +
консултирани компании
0 +

Какво ще получите?

НЛП: Бизнесът Отвътре

„Удивително бързо мисълта се превръща в конкретни действия.“

РАЗВИЙте СЕ НА НОВО НИВО