Често задавани въпроси


КАКВО Е КОУЧИНГ?


Коучинг е процесa, чрез който хора, екипи и компании са подпомагани, за да достигнат най-високо ниво на своите способности. Коучингът се фокусира върху генеративната промяна и следователно е ориентиран към резултатите. Смисълът на коучинга е да бъдат използвани всички ефикасни инструменти, които подпомагат клиента в създаване на желаното бъдеще и прилагане на действията, които водят към превръщането на целите в реалност.

Международно проучване на Асоциацията по Мениджмънт, публикувана в Ню Йорк Таймс сочи, че чрез тренинг програми продуктивността се увеличава средно с 22% , докато чрез коучинг това подобрение е 88%.

Какви типове коучинг се използват най-често?

 

БИЗНЕС КОУЧИНГ


Бизнес коуча е професионалист, специализиран в постигането на резултати. Той работи в непосредствена близост с компанията, която го е наела, и участва активно в разработването на планове и програми на действие, чиято цел е постигането на ефикасни решения.
Намесата на бизнес коуча е основно в четири аспекта, в зависимост от нуждите на дружеството:

ВЪТРЕШЕН КОУЧ


Компаниите все повече предпочитат да обучат свои вътрешни коучъри . В тези случаи нашата работа се състои в това да обучим коучъри, които ще се превърнат в референтни точки за компанията. Тренингите от програмата на Коучинг Академията са проектирани около функционалните нужди на клиентите. Сред редицата умения, които преподаваме, се открояват методологии и модели за определяне на силни страни и зони за подобряване на планове за развитие, системи за постигане на цели и планиране на време.

ВЪНШЕН КОУЧ


Тази услуга се предлага на компании и хора, които желаят да бъдат следени от професионалист. Често нашите клиенти желаят да работим с изпълнителни директори и мениджъри за подобряване на меките умения и повишаване на тяхното представяне. Също така, желаят да работим с Борда на Директорите при изработване на визия, мисия и стратегически цели на компанията. Други често срещани цели са синхронизиране между лични и корпоративни цели, решаване на конфликти и сплотяване на екипа.

ЕКИПЕН КОУЧИНГ


Какво различава една група от хора, които работят заедно от един отбор, който играе заедно? Екипният коучинг позволява на групата да се съюзи в отбор, в които комуникацията тече плавно, всеки дава своя принос и получава признание за своите умения. Ролите са разбрани и споделени, взаимното доверие се увеличава, докато се засилва колективната работа и резултатите растат.

КОУЧИНГ В ПРОДАЖБИТЕ


Често обучения се ограничават около преподаване на едни и същи неща по един и същи начин, игнорирайки разлики в опита, характера и наклонностите на обучаваните. Коучингът в продажбите преминава отвъд тези ограничения, като насочва внимание върху индивидуалността, за постигането на върхови резултати.

ЛИЧЕН КОУЧИНГ


Личният коуч помага за постигане на цели, свързани с живота на клиента, които не са непременно професионални такива. Личният коуч има нелеката задача да подкрепя клиента по време на деликатния процес на свързване с неговите емоции, очаквания, желания и енергии. Ключът към успеха тук е коуч и клиент да отправят взаимни предизвикателства към личността си и да го правят интензивно, отвъд обичайното за един процес на общуване.

КОУЧИНГ В СПОРТА


Коучът в спорта е професионалист, който най-често работи със спортни дружества и организации или със самите спортисти. Неговите клиенти оценяват ефективността на една адекватна подготовка на мисълта за постигането на изключителни спортни резултати.