Коучинг в продажбите

Защо да посетите курса „Търговски Коуч“:

Търговските обучения често се ограничават около преподаване на едни и същи модели по един и същи начин, игнорирайки разлики в опита, характера и наклонностите на обучаваните. Коучингът в продажбите преминава отвъд тези ограничения, като насочва внимание върху индивидуалността, за постигането на върхови резултати.

Търговският коуч е професионалист в продажбите, специализиран в постигането на резултати. Работи в непосредствена близост с търговската структура на организацията - Клиент като участва активно в разработването търговски стратегии, мотивационни и бонусни програми, търговски обучения и демонстрации, базирани на реален практически опит, чиято цел е постигането на незабавен ръст в продажбите.

Търговският Коуч е специализиран в следните дисциплини, които адаптира спрямо нуждите на компанията:

 • Изграждане на стратегически план за продажби
 • Организация на търговски структури
 • Мотивационни и бонусни програми
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
 • Успешно набелязване на клиенти
 • Планиране на търговски диалози и презентации
 • Кръстосани продажби
 • Надграждащи продажби
 • Установяване на потребности
 • Мотиви за покупка и предложение с добавена стойност
 • Обаждане на „студено“
 • Препоръки и нетуъркинг
 • Нагаждане, рапорт, водене
 • Състояние за покупка
 • Предизвикване на състояние за желание за покупка
 • Добре насочени въпроси
 • Извличане на прецизност
 • Индиректно предизвикани пътеки
 • Мета модел
 • Мотиватори
 • Ментално картотекиране
 • Методи за превъзмогване на възражения
 • Участниците получават сертификат след всеки курс, част от сертификационната програма на БКА
 • Сертификат „Бизнес Коуч“ се получава след полагане на изпит по конкретен казус от съответното Коучинг направление. Менторинг програма и изпит се уточняват индивидуално и включва работа на място с реални клиенти.
 • Можеш да специализираш в едно от направленията като попълниш регистрационната форма. 
Дати: ---, гр. София
Продължителност: - дни
Час на провеждане: 10:00-17:00 ч.
Лектори: Явор Арнаудов
Цена: --- лв.
Запиши се за тренинг
Този тренинг е подходящ и в комбинация с
Професионален коуч, Коучинг практика и НЛП Практик
Тренингите на Българска Коучинг Академия могат да бъдат записани индивидуално или като част от сертификационна програма за „Личен коуч“, „Бизнес коуч“ или „Спортен коуч“.