Често задавани въпроси


Какво не е Коучингът?


Коучингът не е консултиране, защото клиента поставя цели, изработва решенията, следва плана си на действие.

Коучингът не е терапия, защото подходът е фокусиран около въпроса „Как да използваме ресурсите, които притежаваме?”

Коучингът не е тренинг, защото процесът на размяна на информацията е многостенен и следва структура определена от клиента.

Не е менторство, защото коучът избягва да наставлява клиента.

Коучингът не треньорска работа, защото се концентрира върху използване на успешните умения на клиента, докато развива ментални навици за осъзнато използване.