fbpx

Членове на Българска Коучинг Асоциация:

 • Магистър по Трудова и организационна психология
 • Сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастер Практик
 • Бизнес треньор, Бизнес и Личен Коуч
 • Умения за създаване на среда за клиентите, улесняваща търсенето на по-задълбочено разбиране, осъзнатост и разкрития за самите тях.
 • Партниране в процеса на генериране на различни начини на мислене, създаване на нови осъзнавания и на нов начин на съществуване, поведение и действия.
 • Използване на модели и техники от гещалт терапия, транзакционен анализ, позитивна психотерапия, НЛП и коучинг подход.

НЛП Коуч

Анна-Мария Пеева

Вярвам, че всеки има дух, който да усъвършенства, тяло, което да развива и път, който да извърви, както и че, когато говорим, думите трябва да бъдат по-полезни от мълчанието. Тези вдъхновения ме водят в практиката ми на консултант по лична и бизнес ефективност, треньор по меки умения, професионален и личен коуч.

Вече над 25 години интензивно работя в различни интернационални компании с техните лидери и екипи. В съвместната ни работа създавам съдържание основа за мениджърски, лидерски програми и такива за богата гама от личностни умения, както и фасилитирам процеса на ученето им.

Аспекти от експертизата ми са развитието на лидери, разкриване на личен и екипен потенциал, лична трансформация, създаване на смисъл и удовлетвореност в различните ни роли, лични и професионални, шлифоване на уменията ни за междуличностно взаимодействие.

Като психолог и коуч съм се посветила на изкуството на интеграцията – присъединяване към самия себе си, и помагам на клиентите си да отворят своя собствена врата към истината, както и да преведат себе си в съгласие с външния свят, независимо дали към момента за тях той е приятел или антагонист.

Винаги има решение. Пречката за действие ускорява действието. Това, което стои на пътя, става пътят.

 • Бакалавър по финанси и счетоводство
 • Магистър по бизнес администрация
 • Магистър по психология и психопатология на развитието
 • Сертифициран НЛП Личен Коуч
 • EMDR
 • Работа с вътрешното дете
 • Семейни констелации
 • Дихателни практики
 • Личен коучинг

НЛП Коуч

Анастасия Стефанова

Дипломиран бакалавър по финанси и счетоводство, магистър по бизнес администрация и магистър по психология и психопатология на развитието.

Завършила съм и сертификационната програма по „Личен Коуч“ към „НЛП България“.

Към настоящия момент работя, като психолог терапевт с фокус на внимание, свързан с подобряване качеството на живот на хората, повишаване на самочувствието и преодоляване на травми от различно естество. Справянето с вътрешните ограничения помага за реализация на мечтаните цели.

Дълбоко съм убедена, че хората притежават безграничен потенциал и че същността на живота е в непрекъснатото учене, развитие и самоусъвършенстване. С ентусиазъм прегръщам коучинг принципите, както в личните, така и в професионалните си начинания.

Моята мисия е да помогна за изграждането на едно по-добро, здраво и хармонично общество.

 • 15 години опит в Lean-Agile среди
 • Организатор на Agile общност в България и ОАЕ
 • Лектор на международни Аджайл конференции
 • Организатор на Agile
 • Coaching Retreats в Гърция, Австрия и ОАЕ
 • StartUp & Executive Коучинг
 • Екипен коучинг за подобряване на представянето
 • Организационен Коучинг
 • Личен коучинг за лично усъвършенстване
 • НЛП Коучинг за бърза и устойчива промяна

НЛП Коуч

Ангелина Димова

Консултант, Коуч и Фасилитатор по Lean-Agile (гъвкави) процеси и практики. Сертифициран Мастер НЛП Практик и Личен Коуч (Life Coaching) към НЛП България.  Имам опит с Startup Coaching, Team Performance Coaching и Agile Transformation.

Моят фокус е да подкрепям хората във възприемането на печеливш начин на мислене, за да постигнат постоянно усъвършенстване в личен и професионален план. Моята страст се изразява в това да подкрепям хората в постигането на успех, благодарение на коучинг подхода, в който със задаване на силни провокиращи мисълта и креативността въпроси моите клиенти си тръгват с усмивка, цел и ясен план.

Моята сила в индивидуалният коучинг е извличането на стратегии за успех, чрез което усъвършенстваме индивидуалния процес на вземане на решения и откриване на необходимите ресурси като увереност, с цел постигане на желани резултати.

Моята сила в работа с бизнеса е да поведем екипите към непрекъснато усъвършенстване чрез постоянно експериментиране, с цел постигане на устойчиви успехи, създавайки страст към гъвкави практики и култура, която знае как да направи провалите безопасни и да се учи от тях по пътя към успеха.

 • Магистър строителен инженер
 • Project Management Professional (PMP)
 • Сертифициран НЛП Бизнес и Екипен Коуч
 • Бизнес & Екипен коучинг
 • Създаване на екипи
 • Управление на екипи и екипни динамики
 • Създаване и Анализ на процеси
 • Управление на проекти

НЛП Коуч

Десислава Георгиева

Дипломиран магистър строителен инженер с над 15 години професионален опит и реализация в строителство на сгради и съоръжения.

Желание за развитие и осмисляне на дните е това, което ме е водело през годините, продължава да ме води и днес. Професионалният ми път започна с позицията на Инвеститорски контрол, премина през Проектов ръководител и така достигна до правомощията и отговорностите на Директор строителство. Към момента развивам собствена компания.

Изкачването на корпоративната йерархична стълба, наложи да опозная и развия умения за справяне с богатата емоционална палитра във взаимоотношенията, неизменна част от работата. Годините опит ме научиха, че добра основа за постигане на лекота в комуникацията е да поставиш позитивно намерение и цели, а там където не срещнеш разбиране – да приложиш повече знание.

С НЛП уменията открих ключ към една по-голяма свобода и удовлетвореност. Дадоха ми увереност, че светлина в тунела винаги има, колкото и тъмен да ни се струва понякога. С радост споделям наученото и чрез усвоените НЛП техники и подходи подпомагам своите клиенти да намерят кратък път за увладяване на корпоративните динамики и добиване на практически комуникационни умения в бизнес среда до ниво на комфорт.

 • НЛП Практик и НЛП Мастър практик
 • НЛП Коучинг
 • Leading SAFe methodology
 • FirstMind coach
 • Ментор и бизнес коуч в следните области: човешки ресурси, лидерство, мениджмънт, управление на промяната, управление на времето, професионална промяна и трансформация
 • Вдъхновител за личностно и професионално развитие
 • Презентатор и фасилитатор

НЛП Коуч

Ивелина Железчева

Лидер в сферата на човешките ресурси със седемнадесет годишен опит в областта. Бакалавър по Икономическа психология , УНСС и магистър Управление и развитие на човешките ресурси, НБУ. Член на Българската НЛП Коучинг асоциация. Сертифициран и практикуващ НЛП бизнес и личен коуч и ментор.  “HR” по професия и по душа.

Успешно имплементира за пръв път в България  Agile HR – методология за гъвкав работен процес на ЧР специалистите.

 • Дипломиран финансов мениджър
 • Сертифициран НЛП Практик, Мастър Практик, Личен коуч
 • Ароматолог и аромаколог към Институт по Ароматерапия Париж
 • Анализ и управление на финансови процеси
 • Личен коучинг
 • Ароматерапия, Ароматология
 • Предоставяне на автентични обучения
 • Предаване на знания, които допринасят за цялостно здраве

НЛП Коуч

Мариана Йорданова

Дипломиран  магистър по счетоводство и финанси. От 30 години работя във финансовата  сфера, от които 20 години на ръководни позиции.

Имам опит като ръководител на екипи и опит в създаването и подобряване на процедури.

НЛП Практик и Мастър Практик към „НЛП България“; Личен коуч, обонятелен терапевт, ароматерапевт и ароматолог. Помагам на хората да повишат качеството си на живот и да постигнат по-добър емоционален, физически и душевен баланс чрез използване на чисти, натурални продукти.

Образовам хората за ползите от ароматерапията чрез създаването на стойностно и достъпно съдържание. Стремежът ми е да вдъхновявам дълбоко разбиране за терапевтичните позитиви на етеричните масла, като предлагам обучения, кратки курсове, индивидуални консултации и съвети за приложение на ароматерапията в ежедневието. Развивам общност от арома ентусиасти, с интерес към холистичното здраве.

Вярвам във взаимовръзката между ума, тялото и душата, като се грижа за цялостното благополучие чрез силата на ароматерапията и дълбокото ѝ въздействие върху емоционалното и физическо здраве и насочвам хората да намерят спокойствие и баланс при взаимодействието с масла.

 • Магистър по Финансов мениджмънт
 • Mini MBA – PWC Auditing Ltd.
 • Сертифициран NLP Бизнес коуч – сертификация на Обществото по NLP Д-р Ричард Бандлър
 • Екипен и бизнес коучинг
 • Организационни промени
 • Развитие на лидерството
 • Управление на хора и екипи
 • Ефективна комуникация

НЛП Коуч

Мария Горанова

Дипломиран магистър по Финансов мениджмънт с богат опит в управлението на екипи в международни компании от финансовия сектор. В последните 3 години се развивам в IT сферата,  като отговарям за  управлението на промените в организацията, в която работя. 

Лесно общувам с хора и създавам позитивна среда за взаимодействие, което ми помага за бързото създаване на контакти и обмен на идеи и възможности. Интересите ми като НЛП Професионален коуч са свързани с подпомагане изявата на  личния и професионален потенциал на хората, както и оказване на съдействие при създаване и управление на добре работещи екипи, чрез прилагане на ефективни лидерски практики.

Прилагам  НЛП  техники и методи, което увеличава значително ефективността на общуването и резултата от работата ми. 

Среща с мен би ви помогнала, когато искате на бъдете подкрепени за реализирането на ваша идея или когато усещате,  че искате на направите промяна в своето професионално развитие и все още не е ясно каква. Моите въпроси и съдействие ще ви помогнат сами да видите по-ясно пътя към това, което искате да постигнете.  Ще формулирате ясно целта си и ще бъдете подкрепени по пътя за осъществяването им. 

 • Управление на собствен бизнес
 • Основател и ръководител на екипи
 • Сертифициран НЛП Бизнес Коуч
 • Дипломиран Здравен Мениджър (МУ София)
 • Сертифициран НЛП Практик и Мастър Практик
 • Завършена мениджърска академия: Управление на хора и задачи, Лидерски стратегии за управление на процеси и хора, Управление на представянето и коучинг на екипи, Ефективна комуникация и преговори, Коучинг за управление на хора и задачи, Управление на времето, Управлението на емоции

НЛП Коуч

Паулина Войчева

Дипломиран магистър по Здравен Мениджмънт. Основател и управител на най-голямата и бързоразвиващата се ветеринарна клиника в България – МВК България, която от две години има и клон в гр. Варна.

От четири години съм ръководител на екип, чийто брой непрекъснато нараства от 4 до 40 човека. Често в състава на екипа ни има и хора от различни националности, с различна култура и различни ценности. Изключително предизвикателство е да се работи и да се управляват тесни специалисти и административен персонал. Имам опит в създаването на алгоритми на работа, процеси и проекти.

Смятам, че е важно е да се познаваме добре и да може да  разбираме себе си и хората, с които работим ежедневно. Важно е да можем да комуникираме правилно и да можем да си даваме обратна връзка. За да сме успешни е нужно непрекъснато да развиваме личният си потенциал. НЛП ни учи на всичките тези инструменти и умения.

Сертифицирах се по програмата „Бизнес Коуч“ към „НЛП България“ и съм член на Българската НЛП коучинг Асоциация.

Създаването и развитието на високоефективни екипи включва редица стъпки и стратегии. Коучинга е мощен инструмент за насърчаване на сътрудничеството, повишаване на ефективността и постигане на общи цели.

 • НЛП Практик, НЛП Мастър Практик, НЛП Бизнес Коуч
 • Сертификационни обучения, акредитирани от Yoga Alliance:
  • Йога инструктор (200 часа)
  • Пренатална йога (85 часа)
  • Следродилна йога (45 часа)
 • Йога за начинаещи
 • Йога за бременни
 • Следродилна йога
 • Йога за мама и бебе
 • Виняса флоу
 • Йога в офиса
 • Индивидуални йога практики

НЛП Коуч

Саня Костова

Йога преподавател, подхождащ с ентусиазъм, любопитство и усмивка към живота.

В класовете си отдавам ключово значение на връзката между тялото, дишането и сетивните възприятия. На постелката съчетавам осъзнатост с мотивация и упоритост.

Вярвам, че в забързания свят на съвремието, понякога имаме нужда да забавим темпото и да насочим фокус към вътрешните си усещания.

Йога ми напомня, че всичко стойностно се намира тук и сега. Всеки ресурс, който ни е нужен, за да случим своето желано утре – е вече наличен в нас самите.
Вярвам в безграничието на човешкия потенциал. Смятам, че начинът да променим своите лимити, е, първо да ги опознаем, да ги приемем и осъзнато да ги предизвикаме.

Намирам за безценно пламъчето в очите на хората, готови да случват своята промяна.

 • Управление на recruitment проекти
 • Анализ и Подобрение на HR процеси
 • Консултиране на Мениджъри
 • Обучения на HR Специалисти
 • Развитие на професионалисти
  НЛП коучинг
 • Дипломиран Инженер- Мениджър (ТУ София, България)
 • Certified HR Manager                                                  SHL Assessor                                                           Neuro-agility Практик

  HR

 • Сертифициран НЛП Практик и                              НЛП Мастър Практик –НЛП Коуч

 • Recruitment Professional с 10+ години опит

НЛП Коуч

Силвия Левичарова

HR Професионалист, ориентиран към хората и тяхното развитие. Дипломиран бакалавър и магистър по Индустриален Мениджмънт, ТУ София. От 10+ години работя в сферата на Човешките ресурси като Консултант и Специалист в HR отдели на големи международни компании, като управлявам процесите по привличане таланти и набиране на кадри от най-високи управленски нива до стажантски позиции. Имам богат опит в създаването и внедряването на HR политики и процедури, както и в подобряване на HR процесите.

Страстта ми е да помагам на хората в тяхното личностно и кариерно развитие, като успешно съчетавам HR професията в корпоративния свят и работата ми с индивидуални клиенти за постигане на удовлетворение. С мисъл прилагам принципите на НЛП в личня и професионалния си път, за да развивам себе си и потенциала на хората.

Силно вярвам, че смисълът на живота е да продължава, но качеството му зависи от това колко гъвкави и находчиви сме като личности.
Завърших успешно сертификационната програма „НЛП Личен коуч“ на „НЛП България“. Участвах в създаването и силно подкрепям развитието на НЛП Коучинг Асоциация.

 • MBA (Хамбург, Германия)
 • Сертифициран НЛП Бизнес Коуч
 • ITIL, PSPO I, Lean Six Sigma, Prince2
 • Ръководител на екипи в ИТ сферата с дългогодишен стаж
 • Екипен & бизнес коучинг
 • Личен коучинг
 • Развитие на екипи в динамична, високотехнологична, международна среда
 • SCRUM, Waterfall
 • управление и подобрение на процеси,
 • управление на IT екипи, проекти и услуги

НЛП Коуч

Тодор Котев

Дипломиран бакалавър и магистър по бизнес администрация в Германия. От 10 години работя в IT сферата, от които 5 години на ръководни позиции.

Имам опит като Project Manager, SCRUM Master, Service Delivery Manager и ръководител на екипи. Работил съм за големи немски клиенти като Allianz, BMW, Commerzbank. Отговарял съм за екипи с различни националности,  вариращи профили от технически архитекти до първо ниво съпорт, както и екипи с чисто административни функции. Имам също стабилен опит в създаването и подобряване на процеси.

Успешно завърших сертификационната програма „Бизнес Коуч“ към „НЛП България“.

Силно вярвам в неограничения човешки потенциал и че смисълът на живота е да се учим, да се развиваме и да ставаме по-добри. Със страст прилагам принципите на коучинга в личния и професионалния си живот.

Професионалният ми фокус е развитие на високоефективни екипи в динамична, международна среда чрез екипен коучинг, както и работа с индивидуални клиенти за постигане на лични и професионални цели.

Сертифицирали НЛП Коуч:

 • Много призови места в областта на спорта.
 • Сертифициран НЛП „Спортен и Личен Коуч“
 • Спортен и личен коучинг

НЛП Коуч

Александра Александрова

Спортист, артист и щастлив човек. От четири годишна възраст до днес се занимавам със спорт.

Практикувала съм Кендо в продължение на 10 години и имам  1 златен и 3 брозови медала при жени.

4 години съм танцувала Break dance, с две първи места от държавни първенства.

От 5 години до днес съм активен спортен катерач и състезател, с много призови места. Отдадена съм да постигам целите си и да помагам на други също толкова мотивирани хора.

Имам 5 годишен стаж като преподавател по немски език и рисуване.

Студент съм в НБУ – Керамика и порцелан.

Сертифициран НЛП „Спортен и Личен Коуч“ от „НЛП България“.

 • СУ “Св. Климент Охридски” Магистър Софтуерни технологии
 • Сертифициран НЛП Екипен Коуч
 • Ръководител на екипи в IT сферата с дългогодишен стаж
 • Създаване и ръководене на екипи в IT компании
 • Откриване и развитие на кадри
 • Реорганизиране на екипи и процеси с цел постигане на висока ефективност
 • Водене на обучения
 • Менторство

НЛП Коуч

Боряна Митева

Магистър софтуерни технологии –  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  От 15 години съм програмист в международни проекти. През последните 8 години съм насочила усилията си към ръководни позиции и управление на екипи.

Моят професионален опит включва сътрудничество с водещи клиенти в автомобилният свят, където успешно управлявах екипи с различни профили и националности.

Активно участвам  във вътрешни инициативи за развитие на лидери, засилване на меките умения и оптимизация на процесите в организацията. Участвам в процеса на вземане на стратегически решения за бъдещето на организацията.

Успешно завърших сертификационната програма „Екипен Коуч“ към „НЛП България“ и прилагам успешно знанията си в работна и извън работна среда. Вярвам, че с правилния подход всеки може да разкрие потенциала си.

В моя екип се включват както начинаещи специалисти, така и утвърдени професионалисти в областта на IT технологиите. Моята роля е да подкрепям и да развивам потенциала на всеки от тях като ментор и коуч.

Целя се да продължавам  да допринасям за успешното управление на екипи и проекти, създавайки вдъхновяваща и продуктивна работна среда.

 • Бакалавър Приложна Лингвистика
 • Сертифициран НЛП Коуч
 • НЛП коуч за деца
 • Сертифициран Хипнотерапевт
 • Трансформационен коуч
 • Основател и управител на собствен бизнес
 • Личен коучинг
 • Екипен и бизнес коучинг
 • Управление и развитие на екипи
 • Управление на бизнес процеси
 • Коучинг за деца                   www.bilyanatodorova.com

НЛП Коуч

Биляна Тодорова

Аз съм сертифициран НЛП коуч от обществото на д-р Ричард Бандлър, НЛП мастър практик, Коуч за лична трансформация, НЛП коуч за деца и Хипнотерапевт.

Имам дългогодишен опит на мениджърска позиция в глобални ритейл компании с фокус връху развиването на хора и екипи.

От 2019год. работя като НЛП коуч, използвам различни техники за постигане на устойчива трансформация.

Провеждам обучения за постигане на екипни цели, повишаване на продуктивността, справяне с конфликти, управление на стреса.

Моите клиенти са хора които искат да се развиват личностно и професионално, да постигат високи цели в работата и бизнесa.

Работя с деца и тийнейджъри за преодоляване на различни предизвикателства като тревожност, поведенически проблеми, страхове и фобии.

Основател съм на НЛП Коучинг Център в град Варна.                                                                        Съосновател и управител на най-голямата ветеринарна клиника в североизточна България.

Член съм на НЛП Коучинг Асоциация, БАХ (Българска Асоциация по хипноза)

 

            www.bilyanatodorova.com

СнимкаВН-2

За контакт:

тел.: 08999109507, e-mail: nikolaeva100@abv.bg.

НЛП Коуч

Велислава Костова

Д-р Велислава Николаева Костова

Интересува се от всичко, което може да помогне на мениджъра, за да бъде успешен. Гледа на проблемите като на предизвикателство. Вярва, че с постоянство и упоритост всяка цел е постижима и в бизнеса, и в живота. Убедена е, че промяната е същността черта на хората и фирмите. Готова е да помогне на всеки, който реши да тръгне по пътя на собственото си израстване.

Габриела Герасимова

www.growwithgaby.com

НЛП Коуч

Габриела Герасимова

Казвам се Габриела Герасимова и съм сертифициран НЛП Личен и Бизнес Коуч от Обществото по НЛП на д-р. Ричард Бандлър и Българска Коучинг Академия. Предишният ми професионален опит е в областта на Бизнес процесите в голяма международна ИТ компания.
В работата си като Коуч използвам инструменти от НЛП и Мотивационно интервюиране, както и различни техники за управление на времето. Подпомагам клиентите си в процесите на определяне на ценности и приоритети, вземане на решения, поставяне и постигане на цели, и откриване на лична мотивация. За мен коучингът е ефективен начин за отключване на потенциала, тъй като вярвам, че всеки човек притежава вътрешните ресурси, от които се нуждае, за да постига целите си.

Насоката, в която смятам да използвам уменията и знанията, придобити по време на сертификацияза за НЛП Бизнес Коуч, е създаване и адаптиране на вътрешнофирмени обучения, индивидуален и екипен коучинг, както и подпомагане на управлението и оптимизирането на организационни процеси.

За контакт:

тел.: 0888 00 20 20; greta.nikolova@gmail.com

НЛП Коуч

Грета Николова

Грета Николова е доктор по Социална психология, магистър икономист и сертифициран НЛП Личен Коуч. Притежава дългогодишен опит в управлението на екипи и процеси във финансова институция. 

В практиката си като Личен Коуч, помага на клиентите си, изправени пред предизвикателни ситуации в техния личен живот, кариера и взаимоотношения, да:  

определят ясно целите си;

идентифицират наличните ресурси;

разгърнат потенциала си;

елиминират препятствията;

поемат инициативата и 

осъществят своята цел.

Десислава Иванова

НЛП Коуч

Деси Мирославова

Сертифициран НЛП Бизнес Коуч от Обществото по НЛП на Д-р Ричард Бандлър, Бакалавър по Бизнес Администрация от Хагския Университет по Приложни Науки в Хага, Холандия. Специализира Управление на Човешките Ресурси в Холандия и Германия. Работи в България и Германия в стартиращи компании в IT и Blockchain сферата, както и в мултинационални финансови и застрахователни корпорации.

Иво Маринов

НЛП Коуч

Иво Маринов

Магистър по бизнесадминистрация и спортна психология, заемал съм мениджърски позиции в различни компании в търговския сектор. Имам над 10 годишен опит във воденето на обучения, мотивирането и развитието на служители. Смятам, че спортът ни учи на най-важните уроци в живота, освен че помага на тялото и мозъка ни.

Завършването  на НЛП академията и сертификацията ми донесе неочакавано добри резултати, както в компанията, в която работя, така и в развитието ми, като личност.

Натрупаните умения и знания придобити по време на обученията в НЛП България смятам да използвам за сбъдването на една от мечтите ми, да започна собствен бизнес и да се отделя от корпоративния свят.

 • Бакалавър по Бизнесадминистрация
 • Сертифициран Neurolanguage Coach от Efficient Language Coaching акредитиран от ICF
 • Сертифициран НЛП Бизнес Коуч
 • Бизнес коучинг
 • Управление на HR проекти
 • Целеполагане и планиране
 • Изграждане на комуникационни стратегии
 • Изграждане на доверие и взаимоотношения
 • Промяна на нагласата

НЛП Коуч

Кристина Илиева

От 2015та година съм профилирана в сфертата на човешки ресурси и за мен това е не само професия, но и начин да развивам постоянно уменията си. Успях да се докосна до различни аспекти в областта, от администриране и управление на възнаграждения, изграждане на политики и процеси на работа, през подбор, обучения и развитие на служителите, до организиране на тийм билдинг и фирмени събития.

Обичам да общувам с хора и се водя от разбирането, че всеки прави най-доброто на което е способен за текущия момент, спрямо ситуацията и натрупания опит който има. А тези, които са готови да излязат извън зоната си на комфорт и да предизвикат себе си, не спират да търсят поводи да го правят.

От няколко години успешнo целеполагам, планирам и изграждам навици, които подкрепят израстването ми като личност. Пробвала съм различни техники, наблюдавам и анализирам собственото си поведение и реакции. Вярвам, че това ми помага да разбирам хората с които общувам и да им помагам да намерят решение на индивидуалните си нужди.

НЛП Коуч

Кристин Калоянова

Работя като рехабилитатор от 12 години. Основател съм на “Холистичен център Здраве за всички” и създател на система ХЕФ (хранителен режим, емоционална зрялости и физическа активност).

 Като НЛП коуч Лили работи с клиенти в следните сфери:

 • Бизнес коучинг
 • Кариерно ориентиране
 • Личностно ориентиране и целеполагане
 • Връзки и лични отношения

 

НЛП Коуч

Лили Маркова

Лили Маркова е сертифициран НЛП експерт. Своята акредитация получава от Обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър и Българска Коучинг Академия. Лили е и профилиран Хюман Дизайн специалист, Анализатор. Завършва висшето си образование в CITY College, International Faculty of the University of Sheffield и се дипломира като Финансов Мениджър. В момента работи като ръководител проекти в утвърдена международна компания, разработваща Европейски проекти в сферата на информационните технологии. Работата и като ръководител на мащабни софтуерни системи, развива нейното логично и комбинативно мислене. Точно затова следващата стъпка в професионалното си развитие тя намира в НЛП коучинг програмата.

“Връзките и личните отношения за мен са като една стабилна бизнес структура. Те се градят във времето и както бизнесът се развива със своите възходите и спадовете, така и връзките преживяват турболентни моменти през годините. Както бизнесът се нуждае от “мисия и визия”, така и връзката има нужда от обща цел и посока за бъдещето. Граденето на стабилна структура в бизнеса не се различава много от здравата и щастлива лична връзка. Подходите за двете са специфични, но крайната цел е една – да бъдем удовлетворени, да имаме добре дефинирани параметри на съвместимост и взаимодействие, и всеки да прави това, в което е най-добър и има уменията за това. В началото на едни отношения, балансът, колкото и лесен да ни се струва, започва бързо да се руши, ако не построим стабилни основи върху, които да се надграждат тези отношения. Аз ще ви помогна да дефинирате това което изгражда здрави устои в бизнеса и личните отношения, и как да ги градите с лекота.”

 • Експерт в областта на Планирането
 • Магистър психолог
 • Сертифициран НЛП Личен Коуч
 • Треньор и автор на програми за личностно развитие
 • Целеполагане и планиране
 • Ниска самооценка, неувереност, липса на самочувствие
 • Нерешителност и липса на мотивация
 • Отлагане и перфекционизъм
 • Стрес и тревожност
 • Изграждане на настройка на ума за живот с лекота

НЛП Коуч

Лилия Христова

Бакалавър по Финанси към University of Portsmouth, Англия, с над 14 години опит в корпоративна среда, от които 8 на ръководни позиции в областта на  бизнес планирането и управлението на активи.

Магистър психолог със специалност  “Психологично консултиране” към ВСУ.  Специализант по Когнитивно-поведенческа терапия към Институт по екология на мисленето  под супервизията на д-р Петър Василев. Сертифициран НЛП Личен Коуч към Обществото на д-р Ричард Бандлър. Редовен член на Дружеството на психолозите в България с УИК: BG RP 102765. Член и Ментор към Българска Коучинг Академия. Самостоятелна практика от 5 години.

Лектор, Международно сертифициран треньор и  автор на програми за личностно развитие. Създател на проекта Level Up Your Life, целящ да подкрепя, мотивира и провокира осъзнатост и желание за развитие и живот с лекота.

Развитието и лекотата са основни мои ценности. Предвид това помагам и подкрепям, с целия си  набор от професионални умения и опит,  хората,      които искат да подобрят качеството на своя живот  и са готови да работят за това.

Манол Трендафилов

НЛП Коуч

Манол Трендафилов

Програмист и лидер на екип с 14 години опит и предприемач. Живо се интересувам от стартъпи, инвестиции и високи технологии и това как те могат да решават огромни проблеми на обществото.

Докато развива професионалните си занимания, започва да се интересува и практикува подобряване на комуникационните и лидерските си умения, за да може да бъде максимално полезен с екипите, с които работи. Използва бизнес коучинг уменията, които придобива, за да помага на малки технологични бизнеси и стартъпи да постигат максимум резултати с ресурса, с който разполагат.

Мария Вълева

Област на приложение: Смятам да използвам в работата си всичко научено от НЛП и бизнес коучинга за развитие и внедряване на култура на възприемане и ценене на различията. Изграждане на корпоративна култура съобразена с ценностите на компанията. Другата основна линия ще бъде намиране на пробойните в конфликтите и неефективността в една организация, да спомагам за трансформирането на добре работещи нива и отдели в големи компании.

НЛП Коуч

Мария Вълева

От години се занимавам с развитие на таланти и екипи, и обучения. Отскоро съм сертифициран НЛП коуч от обществото по НЛП на д-р Ричард Бандлър. 

В работата си се водя от предизвикателствата, от промяната, когато видя скептичните погледи да отстъпват място на интереса и последващи въпроси.

Имам опит в продажби, преподаване и управление на екипи също така. Опитът ме е превел през различни мултинационални компании във финансовия сектор и БПО организациите.

Живяла съм в Катар, Сърбия и Люксембург, откъдето взех и добавих много познания за културните различия. Това винаги е била движеща сила за мен. Навремето ме тласна да уча Етнология в университета и оттогава пътувам по работа и за удоволствие в различни държави в търсене на другия, на общите неща и на уникалността на всяка култура.

Област на приложение: Смятам да използвам в работата си всичко научено от НЛП и бизнес коучинга за развитие и внедряване на култура на възприемане и ценене на различията. Изграждане на корпоративна култура съобразена с ценностите на компанията. Другата основна линия ще бъде намиране на пробойните в конфликтите и неефективността в една организация, да спомагам за трансформирането на добре работещи нива и отдели в големи компании.

https://mindcoach-bg.com/

НЛП Коуч

Маруся Маринова

Казвам се Маруся Маринова и съм Сертифициран Коуч към Българска Коуч Академия с треньор Лора Арнаудова. През своя житейски път преминах през много и различни практики, като винаги съм търсела новото, креативното, онова, което тегли към промяна. Разбрах, че написаното в книгите може да бъде полезно, ако човек го осъзнае. Започнах с Базисно обучение по Позитивна Психотерапия 2008г, Фамилно консултиране и терапия 2009г. към Дружество по Позитивна Психотерапия в България.

Истинската промяна в себе си усетих с курсовете НЛП практик и НЛП Мастър Практик към НЛП България. Продължих с  Професионален Коуч към Българска Коучинг Академия (БКА), НЛП Личен коуч и Коучинг практика като част от Сертификационна програма НЛП Коуч от Обществото по НЛП и БКА.

В своята практика използвам етеричните масла и апарат за биологична обратна връзка Mind Refelction GSR. Така, чрез личен опит достигнах до най-чувствителните и бързи методи за промяна –  коучинга, като вид общуване, етеричните масла, като представител на Природата и Mind Refelction GSR апарат, регистриращ промените, които настъпват, тук и сега, включвайки съвременните технологии.

Мая Дачева

НЛП Коуч

Мая Дачева

НЛП Коуч Мастър Практик, дипломиран специалист по развитие на човешките ресурси. Над десетгодишен опит в обучаване и развитие на професионалисти в сферата на финансите и ИТ в Европа, Близкия Изток и Африка. Магистър по икономика.

 • Магистър по Финанси и Икономика (Ланкастър, Великобритания)
 • Сертифициран НЛП Екипен Коуч
 • Agile Transformation Коуч
 • Ръководител на финансови екипи в IT сферата
 • Създаване и ръководене на екипи във финансови отдели
 • Откриване и развитие на кадри
 • Реорганизиране на екипи и процеси с цел постигане на висока ефективност
 • Водене на обучения
 • Ментор

НЛП Коуч

Петя Вескова

Дипломиран бакалавър и магистър по финанси и икономика във Великобритания. От 10 години работя в IT сферата, от които 4 години на ръководни позиции.

В професионалния си път съм заемала различни финансови позиции с фокус анализ на приходи, разходи или консолидация. Участвала съм в разнородни вътрешни проекти за създаване на програми за развитие на лидери, придобиване на меки умения и подобряване на процеси.

Отговаряла съм за въвеждането на организационни промени и Agile начин на работа във финансовия отдел. Имам опит като фасилитатор на дискусии на ниво висш мениджмънт за вземане на стратегически решения за организацията.

Екипът ми се състои от финансови анализатори, както в първите години на кариерата си, така и утвърдени професионалисти.  Моята роля е да подкрепям и развивам потенциала им като ментор и коуч. В моя екип през последните три години успешно се провежда стажантска програма, която вече има утвърдено име сред университетите.

Успешно завърших сертификационната програма „Екипен Коуч“ към „НЛП България“. Прилагам успешно знанията си в работна и извън работна среда. Вярвам, че с правилния подход всеки може да разкрие потенциала си. И още по-успешно това се постига с усмивка.

Полина Несторова

НЛП Коуч

Полина Несторова

Над 12 години опит в корпоративна международна среда с фокус в Управление на Човешки ресурси, създаване, управление и оптимизация на бизнес процеси.

Понастоящем заема позиция Chief HR Officer в компания ориентирана в сферата на Blockchain, IoT, изкуствен интелект и добавена реалност.

Полина е сертифициран Бизнес и Личен коуч към Световната НЛП общност на Ричард Бандлър. Специализира в областта на бизнес консултирането и стратегическото ориентиране на малки, средни и големи компании, както и провеждането на редица обучение и обучителни програми с цел развитие на потенциала на служителите и увеличаване на ефективността и резултатите на бизнеса.

DSC_5302

НЛП Коуч

Светослав Маринов

По професия съм електроинженер.

Мениджмънтът е нещото което ми харесва. От над 10 години заемам мениджърски позиции. Да помагам на хората да се чувстват добре и да се развиват е нещото, което ме зарежда с огромна енергия. Обичам да мотивирам хората и да им помагам да открият целите си.

Бих искал да помагам не само на хора, а и на организации да намерят своя фокус. Именно това беше моята мотивация да се запиша на обученията.

 • Сертифициран НЛП Личен и Спортен коуч
 • Психотерапевт към Институт по интегративна психотерапия и психосоматика
 • Магистър „Спортна психология“
 • Сертифициран хранителен консултант към асоциация „Уникал“
 • Личен и спортен коучинг
 • Оптимален подход в индивидуална и групова работа
 • Подпомагане в откриване и формулиране на проблемни звена
 • Подкрепа в изграждане на ресурси и печеливши стратегии

НЛП Коуч

Сибила Данчева

Професионалната ми насоченост комбинира познанията ми в различни психологически сфери, като общата основа е вярването, че физическото и психическото ни състояние имат ясна взаимовръзка.

Имам опит от личната си практика с индивидуални клиенти, както и отборни в сферата на спорта. Водила съм групи за личен опит в психотерапевтична среда, серия лекции на теми, свързани с хранене и спорт, както и практически коучинг срещи по теми за дисциплина и мотивация.

Към НЛП България успешно сертифицирах личен и спортен коуч и вярвам, че всеки може да почерпи много от основните принципи на коучинга. Определям техниките и методите му като истински вдъхновяващи, доколкото позволяват съществени промени дори чрез фини настройки.

Целта, която съм обвързала със своята професионална дейност е да разгърна своите познания и умения в широк спектър така, че да мога да бъда полезна на всеки, с когото работя. Истински вярвам, че във всеки у нас има силен дух, потенциал и капацитет за постигане на мечти и цели и именно в извеждането на подобни качества бих подкрепила всеки по неговия път!

Силвия Димитрова

НЛП Коуч

Силвия Димитрова

Нестихващата ми любов към знанието – и НАучаване и СЕБЕизучаване ме води по неведоми пътища. Започна от академично образование в българската Алма матер в областта на Публична комуникация и PR със специализация в  Университета на Гьоте и Ницше в Лайпциг и дългогодишна работа в отдели за маркетингова комуникация и бизнес развитие. Преведе ме през скок към предприемачество и лични онлайн проекти и свободата/ предизвикателството на самонает консултант по интегрирана маркетингова комуникация. Интересът ми се пренасочи към комуникацията навътре и съм горд Licensed NLP Practitioner ™, Licensed NLP Master Practitioner ™, Licensed NLP Coach™ и Certified New Code NLP Practitioner™.

Пътят ми продължава и накъдето и да ме поведе, зная, че ще продължи да ме вдъхновява и ще го споделям с Вас.

 • SAFe Scrum master
 • SAFe Product Owner
 • NLP Business Coach
 • LPI 202
 • Team Lead of development team
 • Squad lead of development team
 • Release manager
 • PMP
 • HBS – Enterpreneurship essentials
 • Личен коучинг
 • Менторинг
 • Създаване и развитие на ИТ екипи
 • Създаване и управление на development процеси
 • Opportunity management
 • Ръководене на ИТ проекти

НЛП Коуч

Христо Топалов

Започнах ИТ кариерата си през 2006-та година, като мрежов администратор. Малко по-късно открих хобито си в лицето на Линукс.

През годините имах възможността да изпълнявам различни роли в ИТ сектора от чисто технически до ръководни. 

Случайно попаднах на „НЛП България“, където записах „Бизнес Коуч“ програмата. Тя ми помогна да разбера много, първо за себе си и след това на хората около мен.

ОЩЕ:

Ивет Лалова

Боряна Митева

Петя Вескова

Боряна Костадинова

Кремена Дачова 

Пламен Чергаров 

Никола Романов

Теди Бакалова

Елена Николова

Добромир Груев 

Veselina de Graaf-Mihajlova

Бонка Векилева-Карамфилова 

Йордан Велев

Радослав Данчев 

Александра  Саздова

Силвия Петранова

Милена Узунова

Светослав Маринов 

Мартин Петров

Грета Николова

Кристина Дойчинова

Цветана Улусой

Тихомира Томова

Христо Топалов

Славей Тренин

Станимир Якимов

Кристина Илиева