fbpx

КАКВО ИЗИСКВА КОУЧИНГ ПРОЦЕСЪТ ОТ КЛИЕНТА?

Клиентът избира фокуса на разговора, поставя целите и тяхното постигане зависи от неговия/нейния ангажимент и темпо. Клиентът е отговорен за постигането на целите, които сам си е поставил.

Групово учене

За да е успешен, коучинг процесът изисква клиентът:

върху себе си, върху трудните въпроси, неприемливите истини и върху успеха си.

като наблюдава поведенията и комуникацията на другите и слуша собствената си интуиция, предположения, преценки и начина, по който звучи, когато говори.

да провокира съществуващите си нагласи, вярвания и поведения и да развива нови, които служат на поставените от клиента цели, по по-добър начин.

колкото и да са извън зоната на комфорт и въпреки вътрешната несигурност, за да направи крачка към изключителни резултати.

към себе си, когато експериментира с нови поведения, преживява спадове или загуби, и към другите, когато те преминават през същото.

да не се взима твърде насериозно, да използва шегата, за да разведри всяка ситуация.

да поддържа форма дори при разочарование и неизпълнени очаквания, да избягва емоционални реакции.

за да промени основната си стратегия за успех и да не бъде вече ръководен от страха, а от изобилието, постоянно да се самоизследва, да преодолява вътрешните и външни бариери.

и да преодолява ограниченията, за да развие стил на човек/екип, който печели.