fbpx

“Няма нищо по-постоянно от промяната”

Хераклит

КАКВО Е КОУЧИНГ?

Коучингът е процес, чрез който хора, екипи и компании са подпомагани, за да достигнат най-високо ниво на своите способности. Коучингът се фокусира върху генеративната промяна и следователно е ориентиран към резултатите. Смисълът на коучинга е да бъдат използвани всички ефикасни инструменти, които подпомагат клиента в създаване на желаното бъдеще и прилагане на действията, които водят към превръщането на целите в реалност.

Международно проучване на Асоциацията по Мениджмънт, публикувана в Ню Йорк Таймс сочи, че чрез тренинг програми продуктивността се увеличава средно с 22% , докато чрез коучинг това подобрение е 88%.

КАКВО НЕ Е КОУЧИНГЪТ?

Коучингът не е консултиране, защото клиентът поставя цели, изработва решенията, следва плана си на действие.

Коучингът не е терапия, защото подходът е фокусиран около въпроса „Как да използваме ресурсите, които притежаваме?”

Не е менторство, защото коучът избягва да наставлява клиента.

Коучингът не тренинг, защото се концентрира върху използване на успешните умения на клиента, докато развива ментални навици за осъзнато използване.

КАКВО Е НЛП КОУЧИНГ?