fbpx

Какви типове коучинг се използват най-често?​

Мъж, водещ презентация

БИЗНЕС КОУЧИНГ

Бизнес коучът е професионалист, специализиран в постигането на резултати. Той работи в непосредствена близост с компанията, която го е наела, и участва активно в разработването на планове и програми на действие, чиято цел е постигането на ефикасни решения.

ВЪТРЕШЕН КОУЧИНГ

Компаниите все повече предпочитат да работят с вътрешни коучъри, техни служители . В тези случаи нашата работа се състои в това да обучим коучъри, които ще се превърнат в референтни точки за компанията. Тренингите от програмата на Българска Коучинг Академия са проектирани около функционалните нужди на клиентите. Сред редицата умения, които преподаваме, се открояват методологии и модели за определяне на силни страни и зони за подобряване на планове за развитие, системи за постигане на цели и планиране на време.

ВЪНШЕН КОУЧИНГ

Тази услуга се предлага на компании и хора, които желаят да бъдат подпомагани от професионалист. Често нашите клиенти желаят да работим с изпълнителни директори и мениджъри за подобряване на меките умения и повишаване на тяхното представяне. Също така, желаят да работим с Борда на Директорите при изработване на визия, мисия и стратегически цели на компанията. Други често срещани цели са синхронизиране между лични и корпоративни цели, решаване на конфликти и сплотяване на екипа.

ЕКИПЕН КОУЧИНГ

Какво различава една група от хора, които работят заедно от един отбор, който играе заедно? Екипният коучинг позволява на групата да се съюзи в отбор, в които комуникацията тече плавно, всеки дава своя принос и получава признание за своите умения. Ролите са разбрани и споделени, взаимното доверие се увеличава, докато се засилва колективната работа и резултатите растат.

ТЪРГОВСКИ КОУЧИНГ

Търговските обучения често се ограничават около преподаване на едни и същи неща по един и същи начин, игнорирайки разлики в опита, характера и наклонностите на обучаваните. Коучингът в продажбите преминава отвъд тези ограничения, като насочва внимание върху индивидуалността на търговците, за постигането на върхови резултати.

ЛИЧЕН КОУЧИНГ

Личният коуч помага за постигане на цели, свързани с живота на клиента, които не са непременно професионални такива. Личният коуч има нелеката задача да подкрепя клиента по време на деликатния процес на свързване с неговите емоции, очаквания, желания и енергии. Ключът към успеха тук е коуч и клиент да отправят взаимни предизвикателства към личността си и да го правят интензивно, отвъд обичайното за един процес на общуване.

КОУЧИНГ В СПОРТА

Коучът в спорта е професионалист, който работи със спортни дружества и организации или със самите спортисти. Спортният коуч играе ключова роля в менталната подготовка на всеки спортист, за постигането на изключителни спортни резултати.