fbpx

Продължителността на коучинг партньорството зависи от целите на клиента – краткосрочни или дългосрочни, качествени или количествени, както и от тяхната комплексност. За определени типове фокусиран коучинг, 3 до 6 месеца работа с коуч може да се окажат достатъчни. За други типове коучинг, клиентите може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време.

Място за четене
Графичен дизайнер

НАЧАЛО НА ПРОЦЕСА

Коучинг процесът стартира със среща наречена „intake”. Целта на първата среща е да бъдат дефинирани:

• Целите или зоните на работа
• Продължителността на коучинг партньорството
• Графикът на работа
• Финансовите параметри
• Да изгради доверие между коуч и клиент

СТРУКТУРА

След „intake” , коучът предоставя на клиента структура на партньорството, която включва:

• Индивидуален график
• Телефонни/онлайн сесии
• Екипни сесии
• Индивидуален тренинг
• Групов тренинг
• Групов коучинг

Библиотека
Графичен дизайнер

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Определящите фактори са:

• Вид на целите
• Честота на коучинг срещите
• Начинът на работа
• Бюджетите на разположение за коучинг.

При коучингът за Изпълнителни Директори обикновено коучинг партньорството продължава 18 месеца, а може и повече, в зависимост от целите и особено при нужда от дългосрочна промяна в компанията.

ЦЕЛИ

Една от целите на коучинг партньорството е да подкрепи клиента да изгради навици да си задава въпроси, да изследва и да е отговорен и ангажиран към набелязаните цели.

Целта на коуча е клиентът да стане независим от него и да се справя сам.

Библиотека